Jubilea bij ‘St. Caecilia’

Op 1 september 2022 begon de repetitie van het koor met een feestelijk moment. Agnes Schrijver werd gehuldigd vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van het koor, d.m.v. een mooie toespraak van voorzitter Trudy Nan. Agnes ontving, naast een oorkonde en een boeket bloemen een prachtige trofee.
Daarna werd dirigent Dennis van der Heijden toegesproken vanwege zijn 25-jarig huwelijksfeest, dat hij op 22 augustus vierde. Ook voor Dennis – en Marja – natuurlijk waren er bloemen en een cadeaubon.
Na dit intermezzo moest er weer hard gerepeteerd worden voor ons a.s. jubileumconcert op 9 oktober!

9 oktober 2022: Jubileumconcert ‘The best of St. Caecilia’

Gelukkig mag er na twee jaar Corona weer gezongen worden! Het koor bestaat dit jaar 111 jaar, in plaats van het geplande jubileumconcert in 2021 hopen en verwachten we dit jaar dit mooie jubileumconcert concert wél te kunnen uitvoeren.

Met de titel: The Best of “St. Caecilia” wordt  een zeer gevarieerd programma gebracht o.l.v. dirigent Dennis van der Heijden, met begeleiding van Ronald van der Veen en enige muzikale intermezzi van het Langedijker Tubakwintet, deze zorgen voor een bijzondere afwisseling tijdens dit concert.

De datum is: zondag 9 oktober 2022
Aanvang: 14.30 uur
In de Allemanskerk, Dorpsstraat 878 te Oudkarspel

Toegangsprijs:
Aan de zaal:      €   15,00
Voorverkoop:    €    12,50
Donateurs:        €   10,00

Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” zingt Messe Brève van Charles Gounod

Op 11 april 1911 werd in Noord-Scharwoude vanuit de Katholieke geloofsgemeenschap de R.-K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” opgericht, dat betekent dat het koor in 2021, 110 jaar bestond. Helaas kon door Corona dat hele jaar worden afgeschreven. In 2020 niet gezongen en in 2021 ook nog heel weinig.

Maar 111 jaar is ook een mooi getal. Daarom zingt bovengenoemde zangvereniging op zondag 24 april 2022 tijdens de viering van 10.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk , Dorpsstraat 516, te Noord-Scharwoude. Onder leiding van dirigent  Dennis van der Heijden, met muzikale begeleiding van Hans Stehouwer zingt het koor de Messe Brève no. 7 in C van Charles Gounod en een aantal andere  liederen zoals Peace en Ave Maria.

U bent van harte uitgenodigd.

Voor info: Trudy Nan 0226-314210, website: www.caecilialangedijk.nl

Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” verrast jubilaris

In 1980 werd Annie Beemsterboer-Koenis lid van genoemde zangvereniging en dat is ze nu nog steeds.

Dat wil zeggen, in 2020 was ze 40 jaar lid. Omdat door Corona er vorig jaar geen officiële vergaderingen en bijna geen repetities zijn gehouden, was daar nog geen aandacht aan besteed.

In 1990 werd Annie aangenomen in het bestuur en een jaar later werd ze secretaris. In die tijd was er  geen internet en mail. Als je iemand wilde bereiken of de leden informeren kon dat via de telefoon of door naar iemand toe te gaan. Notulen en jaarverslagen werden met de hand geschreven of op een typemachine uitgewerkt, met tipp-ex gecorrigeerd ipv even terug te tikken of te scrollen. Wat een job! Annie heeft dat 20 jaar gedaan, fantastisch!

En daar komt bij, dat ze al jaren elke week koffie en thee zet voor in de pauze van de repetitie. Voor 40 jaar lidmaatschap en het vele werk wat ze al jaren doet werd Annie, op donderdag 21 oktober jl. tijdens de repetitie, in het zonnetje gezet. Het is goed dat ik dat van te voren niet wist, zei ze. Het was een complete verrassing. Met een oorkonde van de Bond van Zangkoren, bloemen en een cadeautje van de vereniging bedankte Trudy Nan haar en sprak de hoop uit dat ze nog heel veel jaren blijft.

Jubileum!

Op 11 april 1911 werd in Noord-Scharwoude vanuit de Katholieke geloofsgemeenschap de R.-K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” opgericht, dat betekent dat ons koor in 2021, 110 jaar bestaat. In het begin van de vorige eeuw waren er alleen herenkoren, daarom was het zo bijzonder dat er vrouwen mochten komen zingen. Het doel van de zangvereniging was, het in de sfeer van vriendschap beoefenen van de zangkunst en dit uit te dragen naar een brede laag van de bevolking. Het organiseren en verzorgen van concerten en het opluisteren van kerkelijke vieringen.  En dat is nog steeds zo.

Zingen is heel goed voor de gezondheid. Hart, longen, ademhaling en hersenen hebben er baat bij. Samen toewerken naar een concert, waarbij je in het begin denkt, oei, best moeilijk. Latijn, Duits, Engels, Frans, alles komt voorbij. Op een gegeven moment valt alles op de juiste plek. Het is teamsport! De structuur van de vaste repetitieavond is voor vele leden, vooral zij die alleen zijn, een avond om naar uit te kijken. Zingen, samen even gezellig kletsen bij een kop koffie of thee en weer verder repeteren onder leiding van Dennis van der Heijden, in 2021 al 25 jaar.

110 jaar bestaan; het is een bijzonder getal. Prachtige plannen hadden we. 11 april 2021 valt op zondag, dan wilden we de dag starten met een viering in de Sint Jan de Doperkerk. De plaats waar het koor al vele keren, vroeger meer dan tegenwoordig, de viering muzikaal heeft verzorgd.

Een mooi concert zou worden ingestudeerd met nummers, samengesteld uit voorkeur van de leden,  zoals: An die Musik van Franz Schubert, Gloria van Vivaldi, een selectie uit De Parelvissers en The Rose. Een zeer uitgebreid, gevarieerd programma.

Ook leuk om samen met een ander koor een concert uit te voeren, en natuurlijk zou er een feest zijn.

Maar helaas, in maart 2020 kwam Corona en hebben we al een jaar niet samen gezongen. Thuis repeteren is natuurlijk niet leuk, je staat daar in je eentje. Maar we blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we in 2022, als het koor 111 jaar bestaat, alsnog het feestje gaan vieren.

U bent van harte welkom, dit 111-jarig bestaan, met ons te vieren. Kom zingen als het weer kan. Geef u op en we houden u op de hoogte als we weer beginnen. De eerste 3 maanden zijn gratis.

Trudy Nan  0226-314210
Mail: caeciliakoor@quicknet.nl
www.caecilialangedijk.nl

Jubilarissen 2017

Hoe zou dat toch komen, dat deze vereniging zo vaak een jubilaris in haar midden heeft?

Riet 25

Tijdens de op 16 maart gehouden jaarvergadering konden weer enkele leden gehuldigd worden voor hun 25 jaar trouw lidmaatschap. Bij de sopranen werd Riet Ettema-Schoorl in het zonnetje gezet. Niet alleen voor de muzikale inzet in al die jaren, maar ook voor alle werkzaamheden en van haar creatieve ideeën mocht op vele terreinen worden geprofiteerd. Een korte en onvolledige opsomming: van 2000 tot 2009 een enthousiast bestuurslid, in 2011 ter gelegenheid van het eeuwfeest lid van de feestcommissie, het organiseren van de deelname aan vrijmarkten. Dat voor het “Valentijnsconcert” in 2016 de “Allemanskerk” door Riet versierd werd met roze harten was voor haar net zo vanzelfsprekend als de zelfgebakken koeken (ja, hartjes) voor publiek en koor tijdens de concertpauze. Riet werd dan ook lovend toegesproken door mevrouw Maud Oosterbeek, die namens de Bond van Zangkoren in Noord-Holland de oorkonde uitreikte. Namens de vereniging werd het woord gevoerd door voorzitter Trudy Nan-Beentjes, die een zilveren hanger en de fraaie glazen G-sleutel overhandigde.

PaulaHet echtpaar Paula en Meindert Leegwater vormde een vaste waarde voor de vereniging. Bij de alten jubileerde Paula, die het najaar van 1991 lid werd.  Paula werd geroemd om haar zeer trouwe deelname aan de repetities, waar zij opvalt door grote oplettendheid en bescheidenheid. Ook zette zij zich vele jaren in als collectant van het Prins Bernhard Cultuurfonds (“Anjercollecte”): een deel van de opbrengst van deze collecte komt direct ten goede aan de vereniging. Ook voor Paula dus alle lof, haar toegezwaaid door voorzitter Trudy Nan-Beentjes, die haar de zilveren hanger en de speciaal vervaardigde G-sleutel overhandigde. Namens de Bond was ook voor haar de oorkonde voor trouw lidmaatschap.

Begin 1992 werd ook Paula’s echtgenoot Meindert lid. Meindert, een goede tenor, hield vooral erg van koormuziek. Hij heeft dan ook bij diverse andere koren gezongen en grote werken mede uitgevoerd. Daarnaast had hij een vrolijke natuur. Helaas is Meindert op 7 februari jongstleden plotseling overleden en heeft dus zijn jubileum bij de vereniging niet kunnen meemaken. Het was dan ook voor zijn Paula een bijzonder moment om postuum de oorkonde en glazen G-sleutel overhandigd te krijgen, die zeker een speciale plek zullen krijgen in huize Leegwater.

Meer weten over deze vereniging? Kijk op http://www.caecilialangedijk.nl en kom vrijblijvend naar een repetitieavond op donderdagavond in de Kooger Kerk.

 

Jo Oud: 90 jaar en nog steeds actief in zangvereniging

Maandag 2 januari 2017 was wel een zeer gedenkwaardige dag voor Jo Oud en daarbij ook voor de Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” in Langedijk.  

Dat de respectabele leeftijd van 90 jaar werd bereikt is op zich al memorabel. Maar: als daarbij ook nog vermeld kan worden dat de jarige al 73 jaar actief lid is van de in 1911 opgerichte zangvereniging wordt het wel heel bijzonder. Het begon in 1944. Jo was 17 lentes jong toen zij lid werd. De vereniging leidde een slapend bestaan, omdat besloten was zich niet aan te sluiten bij de door de bezetter ingestelde “Kultuurkamer”. De zangactiviteiten werden echter, onder kerkelijke dekmantel, voortgezet in “De Burg” in Noord-Scharwoude. Twee onderduikers repeteerden mee. “De muziek was toen een welkome afleiding”, aldus Jo. Het eerste en grootse concert na de bevrijding, de uitvoering van “Die Jahreszeiten” van Joseph Haydn, staan dan ook diep in het geheugen van Jo Oud gegrift. In alle jaren daarna was zij steeds een trouw lid en met veel inzet een steunpilaar voor de vereniging, waarvan ook de 15 jaren als bestuurslid getuigen. “De muziek heeft me overal doorheen geholpen”, aldus Jo in 2004 in het Langedijker Nieuwsblad. Zolang het Jo gegeven is, blijft zij zingen en repeteren, elke donderdagavond om 20.00 uur in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude. Tot groot genoegen van dirigent en leden, die haar op handen dragen. Elk jaar maakt Jo weer kennis met een nieuw repertoire. Natuurlijk zijn er ook werken die van tijd tot tijd terugkomen: een feest van herkenning! Velen in Langedijk zullen ook goede herinneringen bewaren aan de jaren dat  Jo werkzaam was in de gezondheidszorg en de ouderenzorg.

jo-90

25 jarig jubileum

Zuid-Scharwoude: Het was de bedoeling de heer Henk Tromp tijdens de jaarvergadering in het zonnetje te zetten vanwege het feit dat hij al 25 jaar lid is van de Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia”. Dat kon helaas niet doorgaan, maar tijdens de repetitie van donderdag 31 maart 2016 werd hij alsnog gehuldigd. Twee dames van de Bond van Zangkoren waren naar Zuid-Scharwoude gekomen om Henk de oorkonde die behoort bij 25 jaar lidmaatschap van een koor te overhandigen. In de speech hieraan voorafgaand kwam duidelijk naar voren dat Henk een bijzondere kracht is voor de vereniging. Hij werd koorlid in 1991 en kwam in 1992 in het bestuur. In 1998 werd hij voorzitter.

Met ontembaar enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen, leidde hij de vereniging. In 2010 wilde hij eigenlijk stoppen als voorzitter, maar werd overgehaald nog te blijven tot na het 100-bewerkte foto 3jarig bestaan van de vereniging in 2011. Onder zijn bezielende leiding werd dit een fantastisch jubileumjaar. Met o.a. een prachtige mis, aansluitend een feest dat klonk als een klok en als afsluiting in februari 2012 een korenfestival met 4 Langedijker koren in de Sint Jan de Doper kerk. Een geweldig jaar, met als kers op de taart een koninklijke onderscheiding voor de vereniging. Henk is ook degene die de sponsors vindt voor de advertenties in het concert programmaboekje. Van de vereniging ontving Henk, uit handen van Trudy Nan, een glazen G-sleutel en bloemen en ze bedankte hem hartelijk voor zijn steun en inzet en hoopt dat hij nog jaren zal blijven zingen.

De Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” repeteert op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Kooger Kerk te Zuid-Scharwoude. U bent van harte welkom.

Zilveren jubilarissen bij Zangvereniging “St. Caecilia”

OLYMPUS DIGITAL CAMERATijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gemengde Zangvereniging ”St. Caecilia” in Langedijk werden donderdagavond 19 maart twee jubilarissen onderscheiden. Beiden zijn al 25 jaar zingend lid van de vereniging.  Riet Mink-Dongelmans  is vaste waarde bij de sopranen en straalt daar altijd rust uit, zo werd gememoreerd. Ook haar zeer trouwe deelname aan de repetities bleef niet onvermeld, evenals haar al jarenlange inzet voor de sponsoractie van de VOMAR (“KIK”) ten bate van de vereniging. Voorzitter Trudy Nan-Beentjes reikte Riet Mink  de speciaal vervaardigde glazen G-sleutel uit, alsmede een zilveren hanger. De dank voor haar inzet werd ook benadrukt door de afgevaardigde van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland, mevrouw Maud Oosterbeek, die haar de oorkonde overhandigde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Bij de bassen viel de onderscheiding ten deel aan Dick Beers. Dick is van de 25 jaar al 23 jaar bestuurslid van de vereniging, een taak die hij, zoals alle werkzaamheden die hij doet, zeer consciëntieus en altijd goed voorbereid uitvoert. Zo beheert hij de omvangrijke muziekbibliotheek van de vereniging, voert het overleg met de dirigent en solisten en stelt de muziekmappen voor de leden samen. Vanzelfsprekend wordt de route van de jaarlijkse RABO-fiets Sponsortocht door Dick tevoren zorgvuldig verkend. Met veel plezier reikte voorzitter Trudy aan haar bestuurslid  Dick dan ook de glazen muzieksleutel uit, alsmede de zilveren dasspeld.
Bondsafgevaardigde Maud Oosterbeek benadrukte nog eens de grote inzet en accuratesse van Dick: ook voor hem was er natuurlijk de oorkonde.
??????????????????????