Jubilea bij ‘St. Caecilia’

Op 1 september 2022 begon de repetitie van het koor met een feestelijk moment. Agnes Schrijver werd gehuldigd vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van het koor, d.m.v. een mooie toespraak van voorzitter Trudy Nan. Agnes ontving, naast een oorkonde en een boeket bloemen een prachtige trofee.
Daarna werd dirigent Dennis van der Heijden toegesproken vanwege zijn 25-jarig huwelijksfeest, dat hij op 22 augustus vierde. Ook voor Dennis – en Marja – natuurlijk waren er bloemen en een cadeaubon.
Na dit intermezzo moest er weer hard gerepeteerd worden voor ons a.s. jubileumconcert op 9 oktober!