Jo Oud jubileum

Jo Oud al lang trouw lid

ZUID-SCHARWOUDE – Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gemengde Zangvereniging ”St. Caecilia” in Langedijk was er een wel zeer opmerkelijk jubileum te vieren: mevrouw Jo Oud werd onderscheiden voor 70 jaar trouw lidmaatschap!

17 lentes jong

Het begon in 1944. Jo was 17 lentes jong toen zij lid werd. De vereniging leidde een slapend bestaan, omdat besloten was zich niet aan te sluiten bij de door de bezetter ingestelde “Kulturkammer”. De zangactiviteiten werden echter, onder kerkelijke dekmantel, voortgezet in “De Burg” in Noord-Scharwoude. Twee onderduikers repeteerden mee. “De muziek was toen een welkome afleiding”, aldus Jo. Het eerste en grootse concert na de bevrijding, de uitvoering van “Die Jahreszeiten” van Joseph Haydn staat dan ook diep in het geheugen van Jo Oud gegrift.

Steunpilaar

In alle jaren daarna was Jo steeds een trouw lid en met veel inzet een steunpilaar voor de vereniging, waarvan ook de 15 jaren als bestuurslid getuigen. “De muziek heeft me overal doorheen geholpen” aldus Jo in 2004.

Jo oud

Voor haar jarenlange trouw en verdiensten werd Jo Oud gehuldigd door zowel het bestuur van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland als door het bestuur van de eigen vereniging. Zolang het Jo gegeven is, blijft zij zingen en repeteren, elke donderdagavond om 20.00 uur in de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude. Tot groot genoegen van dirigent en leden, die haar op handen dragen.

 

Bron: http://www.nhzaken.nl

Gemengde zangvereniging Sint Caecilia viert 100-jarig bestaan met jubileumboek – Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL)

R.-K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” uit Noord-Scharwoude bestaat 100 jaar. Op 11 april 2011, precies 100 jaar!
Een koor, dat met de tijd meegaat en midden in de samenleving staat. Met een moderne dirigent Dennis van der Heijden, die ook de modernste technieken gebruikt om de zang op een hoog niveau te houden. Het koor bestaat uit 45 leden, gebrek is er aan tenoren. Thuis oefenen de leden van het koor met cd’s.

Zangvereniging Caecilia Langedijk bestaat 100 jaar


Het koor zingt het requiem van Fauré op Allerzielen, maar ook Stabat Mater van diverse componisten wordt veel gezongen. 
Het jubileum is op 3 april gevierd, maar deze week komt het jubileumboek uit dat in eigen beheer is samengesteld. 
In het jubileumboek staan veel foto’s, krantenartikelen van jubilea uit het verleden, notulen, delen van kasboeken en huishoudelijke reglementen van vroeger. Het jubileumboek geeft een goed beeld van de historie van de vereniging.

Samenstellers zijn Agnes Schrijver-Kos en Evelyn Rosenbaum. Christel Tromp-Budde verzorgde de layout.
Van het boek deels in kleur, zijn er in eerste instantie honderd exemplaren gedrukt. 

Op 9 oktober 2011 zingt Sint Caecilia in de Allemanskerk in Oudkarspel.

Bron: Lief Langedijk

Gemengde zangvereniging Sint Caecilia viert 100 jarig bestaan met jubileumboek – Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL).