Donderdag 22 december 20.15 uur

Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia”

Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” uit Langedijk is opgericht 11 april 1911. Sinds 1996 is Dennis van der Heijden onze enthousiaste dirigent. Op 9 oktober 2011 ontving de vereniging de Koninklijke Erepenning.

Donderdagavond 22 december 2022 verzorgt het koor een avond in Kerstsfeer met o.a. muziek van Bach, Mendelssohn en Vivaldi.  Engelse kerstnummers en een aantal kerstverhalen. Ook zingen we samen enkele kerstliederen. De aanvang is 20.15 uur. De toegang is gratis met een deurcollecte na afloop.

Het koor staat onder leiding van Dennis van der Heijden en wordt begeleid door Ronald van der Veen op orgel en Frank Bakker op fluit, de gesproken tekst is in handen van Geeske Leek.

Voor informatie: 0226-317775 of mail naar: caeciliakoor@quicknet.nl

Rabo Clubkas Campagne

Ook dit jaar heeft de Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” weer meegedaan aan de Rabo clubkas campagne.

We zijn natuurlijk afhankelijk van diegenen die op ons stemmen.

We kregen dit jaar 23 stemmen (niet echt veel) maar dat leverde toch weer een bedrag op van € 196,96.

Mooi meegenomen en aan alle stemmers, dank u wel.

Jubilea bij ‘St. Caecilia’

Op 1 september 2022 begon de repetitie van het koor met een feestelijk moment. Agnes Schrijver werd gehuldigd vanwege haar 25-jarig lidmaatschap van het koor, d.m.v. een mooie toespraak van voorzitter Trudy Nan. Agnes ontving, naast een oorkonde en een boeket bloemen een prachtige trofee.
Daarna werd dirigent Dennis van der Heijden toegesproken vanwege zijn 25-jarig huwelijksfeest, dat hij op 22 augustus vierde. Ook voor Dennis – en Marja – natuurlijk waren er bloemen en een cadeaubon.
Na dit intermezzo moest er weer hard gerepeteerd worden voor ons a.s. jubileumconcert op 9 oktober!

9 oktober 2022: Jubileumconcert ‘The best of St. Caecilia’

Gelukkig mag er na twee jaar Corona weer gezongen worden! Het koor bestaat dit jaar 111 jaar, in plaats van het geplande jubileumconcert in 2021 hopen en verwachten we dit jaar dit mooie jubileumconcert concert wél te kunnen uitvoeren.

Met de titel: The Best of “St. Caecilia” wordt  een zeer gevarieerd programma gebracht o.l.v. dirigent Dennis van der Heijden, met begeleiding van Ronald van der Veen en enige muzikale intermezzi van het Langedijker Tubakwintet, deze zorgen voor een bijzondere afwisseling tijdens dit concert.

De datum is: zondag 9 oktober 2022
Aanvang: 14.30 uur
In de Allemanskerk, Dorpsstraat 878 te Oudkarspel

Toegangsprijs:
Aan de zaal:      €   15,00
Voorverkoop:    €    12,50
Donateurs:        €   10,00

Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” zingt Messe Brève van Charles Gounod

Op 11 april 1911 werd in Noord-Scharwoude vanuit de Katholieke geloofsgemeenschap de R.-K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” opgericht, dat betekent dat het koor in 2021, 110 jaar bestond. Helaas kon door Corona dat hele jaar worden afgeschreven. In 2020 niet gezongen en in 2021 ook nog heel weinig.

Maar 111 jaar is ook een mooi getal. Daarom zingt bovengenoemde zangvereniging op zondag 24 april 2022 tijdens de viering van 10.00 uur in de Sint Jan de Doperkerk , Dorpsstraat 516, te Noord-Scharwoude. Onder leiding van dirigent  Dennis van der Heijden, met muzikale begeleiding van Hans Stehouwer zingt het koor de Messe Brève no. 7 in C van Charles Gounod en een aantal andere  liederen zoals Peace en Ave Maria.

U bent van harte uitgenodigd.

Voor info: Trudy Nan 0226-314210, website: www.caecilialangedijk.nl

Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” verrast jubilaris

In 1980 werd Annie Beemsterboer-Koenis lid van genoemde zangvereniging en dat is ze nu nog steeds.

Dat wil zeggen, in 2020 was ze 40 jaar lid. Omdat door Corona er vorig jaar geen officiële vergaderingen en bijna geen repetities zijn gehouden, was daar nog geen aandacht aan besteed.

In 1990 werd Annie aangenomen in het bestuur en een jaar later werd ze secretaris. In die tijd was er  geen internet en mail. Als je iemand wilde bereiken of de leden informeren kon dat via de telefoon of door naar iemand toe te gaan. Notulen en jaarverslagen werden met de hand geschreven of op een typemachine uitgewerkt, met tipp-ex gecorrigeerd ipv even terug te tikken of te scrollen. Wat een job! Annie heeft dat 20 jaar gedaan, fantastisch!

En daar komt bij, dat ze al jaren elke week koffie en thee zet voor in de pauze van de repetitie. Voor 40 jaar lidmaatschap en het vele werk wat ze al jaren doet werd Annie, op donderdag 21 oktober jl. tijdens de repetitie, in het zonnetje gezet. Het is goed dat ik dat van te voren niet wist, zei ze. Het was een complete verrassing. Met een oorkonde van de Bond van Zangkoren, bloemen en een cadeautje van de vereniging bedankte Trudy Nan haar en sprak de hoop uit dat ze nog heel veel jaren blijft.

Prins Bernhard Cultuurfonds – Anjeractie

Van 28 mei tot en met 5 juni doet de Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia”  mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om geld op te halen voor lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst van de actie is voor de organisaties die actievoeren. De R.-K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” voert actie om in 2022 alsnog het dan 111-jarig bestaan te vieren met een aantal mooie concerten.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuurfonds het hele nettobedrag weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren.

Voor informatie: Trudy Nan 0226-314210 of 06-22667334.

De code is vanaf 28 mei gelinkt aan ons koor. Maak een scan met uw telefoon, verder wijst het zich vanzelf.

Jubileum!

Op 11 april 1911 werd in Noord-Scharwoude vanuit de Katholieke geloofsgemeenschap de R.-K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” opgericht, dat betekent dat ons koor in 2021, 110 jaar bestaat. In het begin van de vorige eeuw waren er alleen herenkoren, daarom was het zo bijzonder dat er vrouwen mochten komen zingen. Het doel van de zangvereniging was, het in de sfeer van vriendschap beoefenen van de zangkunst en dit uit te dragen naar een brede laag van de bevolking. Het organiseren en verzorgen van concerten en het opluisteren van kerkelijke vieringen.  En dat is nog steeds zo.

Zingen is heel goed voor de gezondheid. Hart, longen, ademhaling en hersenen hebben er baat bij. Samen toewerken naar een concert, waarbij je in het begin denkt, oei, best moeilijk. Latijn, Duits, Engels, Frans, alles komt voorbij. Op een gegeven moment valt alles op de juiste plek. Het is teamsport! De structuur van de vaste repetitieavond is voor vele leden, vooral zij die alleen zijn, een avond om naar uit te kijken. Zingen, samen even gezellig kletsen bij een kop koffie of thee en weer verder repeteren onder leiding van Dennis van der Heijden, in 2021 al 25 jaar.

110 jaar bestaan; het is een bijzonder getal. Prachtige plannen hadden we. 11 april 2021 valt op zondag, dan wilden we de dag starten met een viering in de Sint Jan de Doperkerk. De plaats waar het koor al vele keren, vroeger meer dan tegenwoordig, de viering muzikaal heeft verzorgd.

Een mooi concert zou worden ingestudeerd met nummers, samengesteld uit voorkeur van de leden,  zoals: An die Musik van Franz Schubert, Gloria van Vivaldi, een selectie uit De Parelvissers en The Rose. Een zeer uitgebreid, gevarieerd programma.

Ook leuk om samen met een ander koor een concert uit te voeren, en natuurlijk zou er een feest zijn.

Maar helaas, in maart 2020 kwam Corona en hebben we al een jaar niet samen gezongen. Thuis repeteren is natuurlijk niet leuk, je staat daar in je eentje. Maar we blijven optimistisch en gaan ervan uit dat we in 2022, als het koor 111 jaar bestaat, alsnog het feestje gaan vieren.

U bent van harte welkom, dit 111-jarig bestaan, met ons te vieren. Kom zingen als het weer kan. Geef u op en we houden u op de hoogte als we weer beginnen. De eerste 3 maanden zijn gratis.

Trudy Nan  0226-314210
Mail: caeciliakoor@quicknet.nl
www.caecilialangedijk.nl

Rabobank Clubkas Campagne 2020

Rabobank Alkmaar e.o. draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom stellen zij ook dit jaar weer geld beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne.

Ons koor: R.K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia” heeft zich  weer als deelnemer hiervoor ingeschreven.
De bedoeling is dat wij zoveel mogelijk stemmen winnen voor onze zangvereniging, dat levert geld op. Maak uw kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en bekenden attent op deze actie en vraag of ze op onze zangvereniging willen stemmen.

Om te kunnen/mogen stemmen dient men lid te zijn van de Rabobank Alkmaar en Omstreken. Als klant, met een betaal- of spaarrekening, bent u NIET automatisch lid van de Rabobank.

Als u internetbankiert, kunt u onder ‘zelf regelen’,  zien of u lid bent. Via die site kunt u dan simpel lid worden, gratis.
U kunt ook de Rabobank Alkmaar even bellen, nummer 072-5674400 en ze kunnen u zo vertellen of u lid bent en hoe u dat kunt worden.

Alle leden van Rabobank Alkmaar e.o. kunnen stemmen. Van 5 oktober t/m 25 oktober 2020 kunt u uw stem uitbrengen door in te loggen in de app of op de Rabobank website,  via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kunt u klikken op Rabo ClubSupport.
Wij staan onder: R.K. Gemengde Zangvereniging “St. Caecilia”.

Wie niet internetbankiert ontvangt via de post of mail een code en kan dus ook stemmen.
Ieder lid van de Rabobank krijgt 5 stemmen te verdelen over aangemelde verenigingen, maximaal 2 stemmen per vereniging. Men kan dus 2-2-1 stemmen verdelen of 5×1, of 2-1-1-1.

Zie ook voor informatie:  Rabo Clubsupport Rabobank, scroll naar beneden, Noord-Holland, Rabobank Alkmaar e.o. en zie welke clubs meedoen.

Steun ons en breng tussen 5 oktober t/m 25 oktober uw stem uit.
Help onze zangvereniging, zodat wij de contributie laag kunnen houden. 

In 2021 bestaan we 110 jaar. We willen dat graag vieren met mooie concerten, toegankelijk voor iedereen. Hoe dat zal gaan ivm CORONA is helaas nog heel onduidelijk.

Wij hopen op uw steun!